اخبار سایت
 
سال 1401 بیلبوردهای جدید پارسیانا

سایز بیلبورد ها و پل های هوایی شیراز کانون تبلیغات پارسیانا
سایز بیلبورد ها و پل های هوایی شیراز متعلق به کانون تبلیغات پارسیانا

نقشه هوایی شیراز جانمایی بیلبورد های پارسیان

دریافت لوح تقدیر از مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور
اهداء لوح تقدیر مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور به محمد امین خلوصی بابت برگزاری همایش مدیران روابط عمومی استان فارس

تقدیر نامه غرفه سازی برتر در نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی
تقدیر نامه غرفه سازی برتر در نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی توسط شرکت پالایش گاز پارسیان

کلیه حقوق این سایت متعلق به کانون تبلیغات پارسیان می باشد.

خیابان خلدبرین حدفاصل کوچه۲و۴ ساختمان خلدبرین طبقه۴ واحد ۱۱

تلفن: 071 36292929 - 071 36291919
همراه: 09171122441
فکس: 071 36261212
پست الکترونیک: info@parsian.cc