تقدیر نامه غرفه سازی برتر در نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی

دریافت لوح تقدیر از مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور

نقشه هوایی شیراز جانمایی بیلبورد های پارسیان

سایز بیلبورد ها و پل های هوایی شیراز کانون تبلیغات پارسیانا

سال 1401 بیلبوردهای جدید پارسیانا